Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας τίμησε με το παράσημο «Δόξα στην Ουκρανία», τον Αρχιραβίνο της Ουκρανίας και του Κιέβου που είχε στείλει αίτημα σε Κνεσέτ για εκκένωση Ουκρανοναζί του Αζόφ από Azovstal σε Ισραήλ! ΒΙΝΤΕΟ

Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας τίμησε με το παράσημο «Δόξα στην Ουκρανία», τον Αρχιραβίνο της Ουκρανίας και του Κιέβου, Μοσέ Ασμαν. Ο Ραβίνος Moshe Asman τον Μάιο είχε στείλει αίτημα σε βουλευτή της Κνεσέτ με αίτημα να βοηθήσει στην εκκένωση των Ουκροναζιστών του Azofstal στο Ισραήλ!

Κίεβο 01001, Ουκρανία sinagoga.kiev.ua, email: info@ukrainejc.org Moshe Reuven Azman. ΣΥΜΠΡΟΕΔΡΟΣ δυνάμεων της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΝΕΣΕΤ. Ανάμεσά τους , περισσότεροι από 500 Αγαπητέ Michael Malkieli . Σας απευθύνω έκκληση με αίτημα για επείγουσα βοήθεια για τη διάσωση των υπερασπιστών της ουκρανικής πόλης Μαριούπολης. Βρίσκονται στο έδαφος του εργοστασίου Azovstal και είναι πλήρως περικυκλωμένοι από εχθρικές δυνάμεις. Μεταξύ αυτών, περισσότεροι από 500 είναι βαριά τραυματισμένοι, πρόκειται για ανθρωπιστική αποστολή. Στο Tora μας είναι γραμμένο: «Μία έσωσε ζωή, σαν να σώθηκε ολόκληρος ο κόσμος». Ζητάμε άμεση βοήθεια από την κυβέρνηση του Ισραήλ για να διαπραγματευτεί διπλωματικά την εκκένωση των υπερασπιστών στο Ισραήλ ή σε τρίτες χώρες. ΦΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ ΚΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΛΚΙΕΛΗ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС ІУДЕЙСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД אגודת קהילות יהודיות באוקראינה 12.05.2022 With respect and blessing , Chief Rabbi of Ukraine and Kyiv Tel / fax : +38 044 235 90 82 , +38 044 235 90 83 13 Shota Rustaveli str . Kyiv 01001 , Ukraine sinagoga.kiev.ua , email : info @ ukrainejc .org Moshe Reuven Azman . CO – CHAIR OF THE KNESSET COMMITTEE forces . Among them , more than 500 Dear Michael Malkieli . I appeal to you with a request for urgent assistance in saving the defenders of the Ukrainian city of Mariupol . They are located on the territory of the Azovstal plant and are completely surrounded by enemy forces . Among them , more than 500 are seriously wounded , this is a humanitarian mission . In our Tora it is written : ” One saved life , as if the whole world was saved . ” We ask for immediate assistance from the Government of Israel to diplomatically negotiate the evacuation of defenders to Israel or to third countries . hande FRIENDSHIP BETWEEN UKRAINE AND ISRAEL ב”ה MR . MICHAEL MALKIELI

Στον πόλεμο της Συρίας όλα τα διεθνή ΜΜΕ έλεγαν ότι απόδειξη πως ο Άσσαντ είναι δικτάτορας είναι πως αν κι Αλαουίτης ηγείται σε μια χώρα όπου το 80% είναι Σουνίτες. Ο Ζελένσκι που έχει την εξουσία αν και Εβραίος σε μια χώρα που είναι χριστιανική Ορθόδοξη κατά 90% δεν είναι δικτάτορας σύμφωνα πάντα με το σκεπτικό τους;;;;

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα γίνει ένα μεγάλο Ισραήλ!

dimpenews.com