Άγιος Δημήτριος: η πνευματική ανωτερότητα και υπεροχή επιβάλλεται και επί του πεδίου…….!

All-focus

Στη θεοσκέπαστη Πόλη της Θεσσαλονίκης την Πόλη μετά την Πόλη την δεύτερη Πόλη γιορτή Λαμπρή Πάσχα της Θεσσαλονίκης γιορτάζει ο Προστάτης της ο Μέγας Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος….ο του δήμου συνώνυμος…

ένας αντικαθεστωτικός της εποχής της pax romana , Αντιστασιακός του Πνεύματος

στη Ρωμαική αγορά στα κρυφά διακινούσε τον απαγορευμένο χριστιανισμό τη νέα πρωτοποριακή κοσμοθεωρία της εποχής…

Αρνητής αρνήθηκε να υποταχθεί στα κελεύσματα της ολοκληρωτικής εξουσίας

αρνήθηκε ν’ αποκηρύξει τις ιδέες του, έμεινε πιστός υπήκοος έως θανάτου…..

δεν του πήραν την ομολογία που ήθελαν οι λογχιστές ”οι πληγές του εκαίγανε σαν ήλιοι
πέντε η ώρα που βραδιάζει”
1

μαρτύρησε στο ” ιερό του σώματος /(στην) Κιβωτό του πνεύματος”2

Μονομάχος Φονευτής του Λυαίου

Πανδαμάτωρ ”Δημήτριον την πάσαν την του εχθρού δυναστείαν πατήσαντα” …

Η πνευματική ανωτερότητα και υπεροχή επιβάλλεται και επί του πεδίου.…..η ηγεμονία ταπεινώθηκε ο πληρεξούσιος της ηττήθηκε…..Η προπαγάνδα του αήττητου καταβλήθηκε

”Ciels de fin du monde! ils est cinq heures”3

“‘Oυρανοί του Τέλους του Κόσμου! Είναι 5 η ώρα’‘4

Ουρανοί του Τέλους του Κόσμου…σκεπάστε τον Μάρτυρα

”Πέντε η ώρα που βραδιάζει.
Πέντε ακριβώς, την ώρα που βραδιάζει.

All-focus

………………….
Ήτανε πέντε σ’ όλα τα ρολόγια.
Ήτανε πέντε κι έπεφτε το βράδυ.”5

1,5 Λόρκα

2,3,4 Octavio Paz

dimpenews.com