Κουλτούρα ακύρωσης (cancel culture) της Ευρώπης: Η Βίβλος μετατρέπεται σε Λευκή ή Πράσινη Βίβλο και το Κοινωνικό Συμβόλαιο του Ζαν-Ζακ Ρουσσώ σε σύμφωνο συμβίωσης-κοινωνικό συμβόλαιο!!

H Κουλτούρα ακύρωσης (cancel culture) της Ευρώπης συντελεί καθοριστικά στην αυτοαπόδομηση της. Ο ισοπεδωτικός μηδενισμός της ΕΕ συμφύρει όρους και έννοιες προκαλώντας ένα πεδίο πρωτοφανούς σύγχισης σε πνευματικό και κοινωνικό πεδίο. Η Βίβλος μετατρέπεται σε Λευκή ή Πράσινη Βίβλο και το Κοινωνικό Συμβόλαιο του Ζαν-Ζακ Ρουσσώ σε σύμφωνο συμβίωσης-κοινωνικό συμβόλαιο. Ο ευτελισμός των όρων και των αξιών δεν έχει προηγούμενο. Αναθεωρητικό πνεύμα που κυριαρχείται από μια κουλτούρα ακύρωσης (cancel culture)!

dimpenews.com