Ιστορικοί από τον 20ο ήδη αιώνα εκτιμούσαν ότι ο υπερπληθυσμός της γης είναι μια καταστροφή κι ένας όλεθρος και πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα. (Σχετικά με τη μείωση του υπερπληθυσμού της γης)

Ιστορικοί από τον 20ο ήδη αιώνα εκτιμούσαν ότι ο υπερπληθυσμός της γης είναι μια καταστροφή κι ένας όλεθρος και πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα. Δηλ. μείωσης του πληθυσμού της γης; Ένας από αυτούς είναι ο Ernst Combrich (Ιστορικός Τέχνης-Βρετανία): τα κύρια χαρακτηριστικά του εικοστού αιώνα είναι ο τρομοκρατικός πολλαπλασιασμός του παγκόσμιου πληθυσμού. Πρόκειται για καταστροφή, όλεθρο. Δε γνωρίζουμε τι να πράξουμε γι αυτό”. Η άποψη αυτή περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Eric John Hobsbawm ‘‘Η Εποχή των Άκρων. Ο σύντομος Εικοστός Αιώνας 1914-1991”. Κάτι τέτοιες απόψεις έχουν διατυπωθεί και μετά φουντώνει η ”συνωμοσιολογία”..

Kαι ένας από τους συνήθεις υπόπτους σε αυτόν τον τομέα είναι ο ”ευφάνταστος” καθηγητής Φιλοσοφίας Alexander Dugin: ”φτάνοντας στα όρια της ανάπτυξης (δημογραφία, οικονομία, φυσικοί πόροι),προκύπτει η ανάγκη μείωσης του παγκόσμιου πληθυσμού, κυρίως λόγω των ηλικιωμένων, μιας αλλαγής στο ισοζύγιο παραγωγής και κατανάλωσης (με το οποίο καμία βιομηχανία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει) , ούτε η βάση πόρων), η ανάγκη για πλήρη έλεγχο των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του μυαλού, της σύντηξης ενός ατόμου και μιας μηχανής (σσ.βιονικός μετάνθρωπος, διανθρωπισμός), και ούτω καθεξής.

Και αυτό απαιτεί ένα κύμα καταστροφών ή απλώς μια απότομη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού.

  • Η Λέσχη της Ρώμης μιλά για αυτό από τη δεκαετία του 1960. – Ναι, υποστηρίζουν ότι μια περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού θα προκαλέσει όχι μόνο τον υπερπληθυσμό του πλανήτη, αλλά και οικονομικές, σε επίπεδο πόρων, κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις.” 
  • Η ζωή στις μέρες μας έγινε ”ξένη και φορτική” κι ο άνθρωπος παρείσακτος και πλεονάζων.

dimpenews.com