Το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ θέλει να σταματήσει τους χαιρετισμούς “μάλιστα κύριε” “μάλιστα κυρία” προς ανωτέρους για λόγους “ουδετερότητας φύλου”!

Το Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών θέλει να σταματήσει τις προσφωνήσεις “μάλιστα κύριε”  “Yes Sir” ή “Yes Ma’am””μάλιστα κυρία” στους ανωτέρους για λόγους “ουδετερότητας φύλου”. Έχει ήδη υποβληθεί αναφορά. Οι βαθμοφόροι, αξιωματικοί αντιτίθενται στην απόφαση.

Μια πρόσφατη έκθεση που παρήγγειλε το Σώμα εγείρει «ανησυχίες» σχετικά με τους Πεζοναύτες που χρησιμοποιούν τους όρους «Κύριος» ή «Κυρία» ενώ απευθύνoνται σε εκπαιδευτές ασκήσεων λόγω ανησυχιών σχετικά με την ουδετερότητα του φύλου.

Θα είναι το τέλος του «κύριε» και «κυρία»;

Μια νέα ακαδημαϊκή έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες ενσωμάτωσης του Boot Camp του Σώματος Πεζοναυτών συνιστά την απόρριψη των χαιρετισμών με βάση το φύλο για τους εκπαιδευτές ασκήσεων, αλλά οι επικεφαλείς των υπηρεσιών δεν είναι πεπεισμένοι ότι θέλουν να κάνουν αυτό το βήμα.

Η εκτενής έκθεση, που ανατέθηκε από το Σώμα στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ το 2020 και ολοκληρώθηκε το 2022, επισημαίνει ότι οι μισές στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ήδη καταργήσει τα αναγνωριστικά φύλου για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

«Ο Στρατός, το Ναυτικό και η Ακτοφυλακή ουσιαστικά αποδυναμώνουν το φύλο σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον», αναφέρει η έκθεση. «Αντί να λένε «κυρία» ή «κύριος», οι νεοσύλλεκτοι σε αυτές τις Υπηρεσίες αναφέρονται στους εκπαιδευτές ασκήσεων χρησιμοποιώντας τις τάξεις ή τους ρόλους τους ακολουθούμενα από τα επώνυμά τους.

dimpenews.com