Ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό γεφυρώνει τις διαφορές…

Σήμερα μεγάλη γιορτή μεγάλη Σύναξη από τα κελιά έρχονται οι κελιώτες, από τα σπήλαια οι σπηλαιώτες, από τ΄άστρα κατεβαίνουν οι ψυχές, κατηφορίζουν μαζί όλες οι αδελφότητες οι κοινότητες, συνέρχονται οι τάξεις των αγγέλων κι οι παρέες των παιδιών ξαμολιούνται παραβγαίνοντας να φέρουν το μήνυμα Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό Βαπτίζεται ο Χριστός

όλα τα φώτα συγκλίνουν σ΄Ένα στον Κύριον

όλα τα ύδατα συνωθούνται σ΄ένα ρεύμα Ιορδάνης

όλοι οι δρόμοι τα μονοπάτια κι οι λεωφόροι οι μακριοί αυτοκινητόδρομοι καταλήγουν στην μία Οδό σ΄Εκείνον.

Ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό γεφυρώνει το θείο με το ανθρώπινο, το κτιστό με το άκτιστο, το πρόσκαιρο με το αιώνιο, τo παρελθόν με το μέλλον και το παρόν εις ένα ακατάλυτο διενεκές.

Ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό γεφυρώνει τις διαφορές, τα χάσματα, συμφιλιώνει τα διεστώτα, τ΄ασύμπτωτα.

Χθες ήταν η Γέννηση σήμερα είναι η επισφράγιση της το Βάπτισμα. Χθες εσημειώθη δια του αστέρος σήμερα εφανερώθη δια της Τριάδος..

dimpenews.com