”Εγώ το Φως μετάλαβα”.. πυράκτωση καρδιάς….όλα θα σβήσουν στο Φως.. το Φως είναι η ολοκλήρωση του κόσμου..

”Εγώ το Φως μετάλαβα”.. πυράκτωση καρδιάς….όλα θα σβήσουν στο Φως.. το Φως είναι η ολοκλήρωση του κόσμου..

”Εγώ το Φως μετάλαβα κι αντέχω τη φωτιά στο στήθος. Υπ’ όψιν μου δεν τα `λαβα του κόσμου τα χλωμά κατάλαβα…”

Πυράκτωση καρδιάς όλα έρχονται από το φως κι οδεύουν στο φως όλα θα σβήσουν στο φως στην ολοκλήρωση του κόσμου ..Το Φως είναι η αρχή και η ολοκλήρωση του σύμπαντος κόσμου..

όλα θα γίνουν Φως

και στάχτη ο άνεμος…….ο χρόνος ……

”Εγώ το φως μετάλαβα
κι εκεί σε πάει η καρδιά συνήθως..”

η καρδιά είναι το κάτοπτρο όπου γίνεται η Αφή του Αγίου Φωτός..….του ”Εγώ ειμί το Φως του Κόσμου”

Η ”πρωθιέρεια” καρδιά ……..λαμβάνει το Φως……..

Τα πιο μεγάλα μυστήρια συμβαίνουν μέσα μας γιατί «η βασιλεία των Ουρανών εντός υμών εστί»! στα ανθρώπινα έγκατα κοχλάζει η λάβα της θεότητας πυρ ο Θεός .. κι όποιος κι όσο αντέξει….«Ό Θεός ηµών πυρ καταναλίσκον» ….

Λάβα μου, λάβα μου
δάκρυ από Χριστό

Εγώ με λάβα τα `λαβα
αυτά που λέει κρυφά το πλήθος
κι ας μοιάζαν θεοπάλαβα…”

θεοπάλαβα …..

ή το άλλο..

” μην με πας από το σπίτι

τ΄ακούς;

στο Θεό να με πας.

Ηφαιστειογενής εποχή ..

dimpenews.com