Πνευματική εκδοχολογία: Δεν καταπιέζεται ο Θεός..Μια φορά εξοργίστηκε ο Χριστός από αλλαγή χρήσης Ναού του από εμποροκάπηλους! Οργή Χριστού και πάλι από αλλαγή χρήσης του Ναού των ναών Του!!!!!!

Η πνευματική εκδοχολογία…..

Τα εχθρικά τείχη της Ιεριχούς πέφτουν από την προσευχή..Δεν υπάρχει άμαχος πληθυσμός στα πνευματικά πράγματα αλλά Παλαϊκή άμυνα. Με τις σάλπιγγες της προσευχής σωριάζονται ερείπια τα εχθρικά τείχη.

Η προσευχή του Σαμψών ”αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων” σωριάζει το ναό των Φιλισταίων συμπαρασύροντάς τους στο θάνατο μαζί του. H προσευχή ενός Σαμψών κατατροπώνει κάτω από ερείπια στίφη εχθρών…..ένας σπηλαιώτης μπορεί να επιστρέψει τους ”πολιτισμένους” στα σπήλαια και στις οπές της γης …

”Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμειν…” και ταυτόχρονα ”ο θεμελίων την γην επί την ασφάλειαν αυτής…”

”Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· Ου βλέπετε ταύτα πάντα; αμήν λέγω υμίν, ου μη αφεθή ώδε λίθος επί λίθον ός ου καταλυθήσεται.” …..”και έσονται λιμοί και σεισμοί κατά τόπους· 8 πάντα δε ταύτα αρχή ωδίνων.

Ο Κύριος επαναδιεκδικεί τη γη του από τους σφετεριστές εξουσιαστές τους Παγκοσμιοκράτες ψευδο-Παντοκράτορες που επί κοβιντοκρατίας επειχείρησαν να ελέγξουν και την τελευταία της ίντσα…

Του Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ. 2 αὐτὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν ”

Ο Παντοδύναμος Χριστός είναι ο νέος Σαμψών που φυλακισμένος στο Ναό των Ναών του που καρπώθηκαν οι νέοι Φιλισταίοι συντρίβει τα πάντα καθώς μάκρυναν οι χαίτες των αλόγων των Ιπποτών της Αποκάλυψης...

Τι εξόργισε το Θεό περισσότερο και πήρε το μαστίγιο; η αλλαγή χρήσης του Ναού του από τους εμποροκάπηλους και τους εκδίωξε από Ναό. Η αλλαγή χρήσης Ναού των Ναών του στην Πόλη των Πόλεων εξόργισε και πάλι τον Βασιλιά της Ειρήνης….

Σεισμός είναι ουσιαστικά αυτό ”και οι λίθοι κεκράξονται”

Σεισμός το Κεκραγάριον των λίθων

H προσευχή είναι το μυστικό όπλο του λαού είναι το πνευματικό του HAARP η άρπα του Δαυίδ….

Δεν τυφλώνεται το εκτυφλωτικό Φως του κόσμου..

Δεν καταπιέζεται ο Θεός..

Τα εχθρικά τείχη της Ιεριχούς πέφτουν από σάλπιγγες προσευχής…. ή από την ιαχή-προσευχή ενός Σαμψών: ”Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων” ή ”ου μη αφεθή ώδε λίθος επί λίθον ός ου καταλυθήσεται”….

ΥΓ πέραν της επιστημονική εξήγησης κι ερμηνείας και ειδικά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα τυγχάνουν και πνευματικά…

dimpenews.com