Από τον Μόρφου να μην παίρνετε συνεντεύξεις την ευχή του να παίρνετε. Το τι και πως το γνωρίζει ο Θεός! Η δύναμη της ευχής….

Από τον Μόρφου να μην παίρνετε συνεντεύξεις την ευχή του να παίρνετε. Το τι και πως το γνωρίζει ο Θεός.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πετυχημένες οι συνεντεύξεις του το αντίθετο μάλιστα αλλά το θέτουμε έτσι για να τονίσουμε ότι ο Δεσπότης Μόρφου Νεόφυτος δεν είναι ένα ακόμη δημόσιο πρόσωπο αλλά ανήκει στους σύγχρονους Γέροντες της Ορθοδοξίας. Η προσωπικότητα του δεν εξαντλείται στο λόγο του όσο χαρισματικός κι αν είναι καθώς η πνευματικότητα του είναι διάχυτη΄.

Το τι και πως το γνωρίζει ο Θεός.

Πνευματικότητα υπό μια έννοια είναι η προσωπικότητα μας κατά Θεόν ή εν Θεώ.. Τυχαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις η πνευματικότητα δηλ. η κατά Θεόν προσωπικότητα του ατόμου να υπερβαίνει την κοσμική του προσωπικότητα όσο πληθωρική και να είναι.

Η δύναμη της ευχής

Η ισχύς της ευχής όταν υφίσταται είναι Λόγος Θεού εν σιωπή. Είναι σιωπηλός Λόγος Θεού. Ο Λόγος Θεού είναι Λόγος Δημιουργός είπε και εγένετο έτσι και ευχή στην κατά κόσμον κλίμακα είναι λόγος δημιουργός το ‘πε και το κανε ευχήθηκε και έγινε. Η ευχή είναι πάντα εκ Θεού εν Θεώ και συν Θεώ.. είναι τα πάντα τοις πάσι.. είναι δωρεά Πνεύματος Αγίου..

Η δύναμη της ευχής είναι τέτοια που ως και η Θεία Λειτουργία η κορωνίδα της εκκλησιαστικής και λειτουργικής ζωής αλλά και κάθε ακολουθία επισφραγίζεται εν κατακλείδι με το Δι΄ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών» στην απόλυση της ακολουθίας ή της Θείας Λειτουργίας αλλά και το «Δι’ εὐχῶν τοῦ ἁγίου Δεσπότου ἡμῶν» κατά τις αρχιερατικές ιεροπραξίες.

Η ευχή είναι επίγραμμα προσευχής, προσευχητκό απόφθεγμα. Είναι το λαικό προσευχητάρι της αγάπης. Η ευχή είναι καρπός αγάπης..πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης.

Όποιος κρατάει στο χέρι του ευχή είναι σαν να κρατάει ρομφαία και αστροπελέκι μαζί…

όποιος κρατάει στο χέρι του ευχή τείνει χείρα βοηθείας….

Όποιος κρατάει στο χέρι του ευχή πραγματώνει το ”Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ…” 

dimpenews.com