Ακάθιστος, σ΄έναν κόσμο που έχει πέσει. Αλλά έχει ο Θεός γυρίσματα!!

Ακάθιστος, σ΄έναν κόσμο που έχει πέσει. Αλλά έχει ο Θεός γυρίσματα!!……

dimpenews.com