Ταπείνωση: Ως και ο Θεός είναι στην αφάνεια γι αυτό είναι παραγνωρισμένος!

Ταπείνωση

Ως και ο Θεός είναι στην αφάνεια

γι αυτό είναι παραγνωρισμένος.

dimpenews.com