Το Τροπάριο της Κασσιανής ΒΙΝΤΕΟ Πολιτισμική Αντίσταση !

Το Τροπάριο της Κασσιανής το κορυφαίο έργο της βυζαντινής γραμματείας σύνθεση της μεγάλης ποιήτριας μοναχής Κασσιανής ..

Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή,

την σήν αισθομένη Θεότητα

Οίμοι! λέγουσα, οτι νύξ μοι υπάρχει, οίστρος ακολασίας,
ζοφώδης τε και ασέληνος ερως της αμαρτίας.

Δέξαι μου τας πηγάς των δακρύων,
ο νεφέλαις διεξάγων της θαλάσσης το ύδωρ

dimpenews.com