Γιατί ο Χριστός έγραψε άπαξ και στην άμμο κάτι που δεν έχει διασωθεί..

η γραφή θα χαθεί

αυτό που θα μείνει θα είναι ο λόγος

που είναι το πνεύμα της γραφής…..

Γι αυτό ο Χριστός έγραψε άπαξ και στην άμμο κάτι που δεν έχει διασωθεί…….

dimpenews.com