η ιστορία απλά διαιωνίζεται ενώ η αιωνιότητα δεν εξιστορείται!

Η βίβλος της ζωής.

το θέμα δεν είναι να γράψεις ιστορία αλλά να σε γράψει η αιωνιότητα

”καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς”.

η ιστορία απλά διαιωνίζεται ενώ η αιωνιότητα δεν εξιστορείται!……

dimpenews.com