Ο Ορθόδοξος πιστός σήμερα είναι πνευματικός survivor…

Ο Ορθόδοξος πιστός σήμερα σε φιλοδυτικά καθεστώτα είναι πνευματικός survivor… υποβαλλόμενος σε πολλαπλές δοκιμασίες, περιορισμούς με κορύφωση την κοβιντοκρατία.

dimpenews.com