Η αληθινή νηστεία ”ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με»! Η πνευματική ζυγαριά ….!

η αληθινή νηστεία ”ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με» είναι να τρέφομαι με την πραγμάτωση του θελήματός Του, αυτή είναι η τροφή που διασφαλίζει ζωή αιώνια….το γεννηθήτω το θέλημα Σου..

Η πνευματική ζυγαριά δεν πρέπει να με δείχνει ούτε ελλλιποβαρή ανορεξικό καχεκτικό (ολιγόπιστο, όπου φυσάει ο άνεμος) αλλά ούτε πνευματικά υπέρβαρο (ζηλωτισμός, φανατισμός, εξτρεμισμός).

Ο πνευματικός διατροφολόγος είναι απαραίτητος…η άσκηση κι εδώ σε διατηρεί σε πνευματική φόρμα και πνευματική ευεξία. Η σωστή και ισόρροπη πνευματική διατροφή σου παρέχει όλα τ΄απαραίτητα πνευματικά θρεπτικά συστατικά ουσίες που είναι απαραίτητα για να λειτουργεί ο πνευματικός μεταβολισμός..

όσο για το αίσθημα της πείνας που διαφέρει από την πενία σε έναν μόνο αναγραμματισμό «μακάριοι οἱ Πεινῶντες και διψῶντες την δικαιοσύνην,. ὅτι αὐτοί χορτασθήσονται»

Και εδώ η πνευματική γαστριμαργία ως ελιτίστικη ακαδημαϊκή θεολογία είναι μια αποκλίνουσα τάση αλλά και η πνευματική κοιλιοδουλία, βουλημία ”προφάσει μακρά προσευχόμενοι” δεν αποτελεί μια ορθή πνευματική στάση ως ανεπίγνωστος ευσεβισμός, καθώς ”Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.’

dimpenews.com