Τα πειθήνια σώματα της κοβιντομηχανικής…

Τα πειθήνια σώματα της κοβιντομηχανικής…”Ή ιδανική μορφή του στρατιώτη, όπως περιγράφεται στις αρχές του 17ου αιώνα, είναι: ο στρατιώτης είναι πρώτα κάποιος πού αναγνωρίζεται άπό μακριά· φανερά είναι τα σημάδια πού τόν χαρακτηρίζουν ( σήμερα ο καλός πολίτης Σβέικ επίσης αναγνωρίζεται από τη μάσκα, γάντια,χαιρετά με αγκωνιές, τηρεί 1,5 μ απόσταση): τα φυσικά σημάδια της ρώμηςτου και του θάρρους του, καθώς και τά σημάδια της περηφάνειας του· τό σώμα του είναι τό έμβλημα της δύναμής του καί της ανδρείας του”.”…..Γεννιέται μια «πολιτική ανατομία» πού είναι συνάμα μια «μηχανική της έξουσίας».Ή πειθαρχία κατασκευάζει έτσι σώματαυποταγμένα καί εξασκημένα, σώματα «πειθήνια».” Όλα αυτά … Continue reading Τα πειθήνια σώματα της κοβιντομηχανικής…

Μια ολιγαρχία στην εξουσία διαχειρίζεται το συναίσθημα γενικευμένου άγχους -τρόμου για να υποτάξει το λαό.

Η διαχείριση της πανδημίας παρήγαγε μια επιτάχυνση με την έννοια της παγκοσμιοποίησης. Οι μικρές κι οι μεσαίες τάξεις,οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ίσως οι συνταξιούχοι θα επηρεαστούν. Με την επιτάχυνση της κλειστής οικονομίας της télétravail θα πληρώσουν οι πιο αδύναμοι.Θα έχουμε μια παγκοσμιοποίηση χωρίς τ΄avantages για τους λιγότερο πλούσιους (τα ταξίδια θα κοστίζουν πολύ πιο ακριβά). ….Η παγκόσμια διακυβέρνηση ήδη υπάρχει και λειτουργεί πολύ καλά.Σήμερα ο OMS και ο ΟΗΕ αποφασίζουν μεθόδους και μέσα απάντησης στον Covid-19 για 3 δις άτομα.. (σσ.που είναι σε καραντίνα). O πολιτειολόγος Eric Werner* στα βιβλία του L’avant-guerre civile και η  La post-démocratie (μεταδημοκρατία) εξήγησε πολύ καλά πως μια … Continue reading Μια ολιγαρχία στην εξουσία διαχειρίζεται το συναίσθημα γενικευμένου άγχους -τρόμου για να υποτάξει το λαό.