Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Yale: πιθανές απροσδόκητες μακροπρόθεσμες παρενέργειες από τον εμβολιασμό (αυτοάνοσα). Το εμβόλιο είναι ένα όπλο που μπορεί να μην είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να το χρησιμοποιήσουμε.

Ο Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Yale ο F. Perry Wilson* απαριθμεί 9 πράγματα που θα μπορούσαν να πάνε στραβά-λάθος με τα νέα εμβόλια. Καταγράφει τις ανησυχίες του και τον προβληματισμό του και επισημαίνει ότι μπορούν να υπάρξουν απροσδόκητες μακροπρόθεσμες παρενέργειες (αυτοάνοσα) αλλά και κίνδυνος που θα προκύψει από την πραγματοποίηση μόνο της 1 δόσης και θα προκαλέσει την αύξηση αντοχής του ιού. ”Οι ανεπαρκείς εμβολιασμοί ενδέχεται να επιτρέψουν στον ιό να αναπτύξει «αντοχή στα εμβόλια»” υποστηρίζει. Ανησυχώντας μαζί, μπορούμε να αποτρέψουμε πολλά από αυτά να συμβούν λέει. Σκεφτείτε το επίτευγμα. Μέσα σε ένα μήνα από την εμφάνιση του SARS-CoV-2 … Continue reading Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Yale: πιθανές απροσδόκητες μακροπρόθεσμες παρενέργειες από τον εμβολιασμό (αυτοάνοσα). Το εμβόλιο είναι ένα όπλο που μπορεί να μην είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να το χρησιμοποιήσουμε.