ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙ-ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΣΧΟΛΕΙΑ ….

Του Πολυτεχνείο σήμερα… Μια επέτειος που χαρακτηρίστηκε από το τρίπτυχο της Δημοκρατίας αποδιδόμενο στην ελληνική του εκδοχή ως ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ….. Θα ήταν μακροσκελής ο κατάλογος των ατομικών δικαιωμάτων και συλλογικών ελευθεριών που έχουν ανασταλεί την περίοδο αυτή αν και συνταγματικά κατοχυρωμένα. Ενδεικτικά αναφέρεται η η επιβαλλόμενη απαγόρευση κυκλοφορίας, στρατιωτικός νόμος lockdown ή καραντίνα….. Τι ίσχυε επί χούντας: ”Απαγορεύεται πάσα συνάθροιση ή συγκέντρωσης σε κλειστό χώρο ή εν υπαίθρω .. μέχρι νεωτέρας απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τας οδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών.. οι εξελθόντες εις τας οδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα οικίας τους (σσ. ΜΕΝΩ ΣΠΙΤΙ) Μετά … Continue reading ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙ-ΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΣΧΟΛΕΙΑ ….