Μια πλειάδα Γάλλων Ψυχολόγων,Παιδοψυχιάτρων, Ψυχαναλυτών καταγγέλει: η παιδική ηλικία χρησιμοποιείται ως ένα πειραματικό πεδίο θεσμικών τεχνικών χειραγώγησης. Κλινική μελέτη:Τραυματικές επιπτώσεις της τρέχουσας υγειονομικής πολιτικής στα παιδιά…

Πρωτοδημοσιεύθηκε στη francesoir στις 2/12/20 μια κλινική μελέτη με τίτλο:Τραυματικές επιπτώσεις της τρέχουσας υγειονομικής πολιτικής στα παιδιά…Μια πλειάδα Γάλλων Ψυχολόγων, Παιδοψυχιάτρων και Ψυχολόγων καταγγέλει σε ομαδική ανοιχτή επιστολή: ”Τραυματικές επιπτώσεις της τρέχουσας πολιτικής για την υγεία στα παιδιά: ένα ανησυχητικό κλινικό εύρημα.” 30/11/20 Résumé Οι επαγγελματίες της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης, της παιδιατρικής και της παιδοψυχιατρικής συντάσσουν μια ανησυχητική έκθεση σχετικά με τις τραυματικές επιπτώσεις της τρέχουσας πολιτικής υγείας στα παιδιά. Περιγράφοντας τις παρατηρήσεις τους, καθώς και τα συμπτώματα που σημειώθηκαν στις διαβουλεύσεις τους και αναλύοντας τις μαρτυρίες γονέων, δασκάλων και παιδιών, σημειώνουν σοβαρές διαταραχές στην συνύπαρξη και την κοινωνικοποίηση, την … Continue reading Μια πλειάδα Γάλλων Ψυχολόγων,Παιδοψυχιάτρων, Ψυχαναλυτών καταγγέλει: η παιδική ηλικία χρησιμοποιείται ως ένα πειραματικό πεδίο θεσμικών τεχνικών χειραγώγησης. Κλινική μελέτη:Τραυματικές επιπτώσεις της τρέχουσας υγειονομικής πολιτικής στα παιδιά…