Τα πειθήνια σώματα της κοβιντομηχανικής…

Τα πειθήνια σώματα της κοβιντομηχανικής…
”Ή ιδανική μορφή του στρατιώτη, όπως περιγράφεται στις αρχές του 17ου αιώνα, είναι: ο στρατιώτης είναι πρώτα κάποιος πού αναγνωρίζεται άπό μακριά· φανερά είναι τα σημάδια πού τόν χαρακτηρίζουν ( σήμερα ο καλός πολίτης Σβέικ επίσης αναγνωρίζεται από τη μάσκα, γάντια,χαιρετά με αγκωνιές, τηρεί 1,5 μ απόσταση): τα φυσικά σημάδια της ρώμης
του και του θάρρους του, καθώς και τά σημάδια της περηφάνειας του· τό σώμα του είναι τό έμβλημα της δύναμής του καί της ανδρείας του”.”…..Γεννιέται μια «πολιτική ανατομία» πού είναι συνάμα μια «μηχανική της έξουσίας».Ή πειθαρχία κατασκευάζει έτσι σώματα
υποταγμένα καί εξασκημένα, σώματα «πειθήνια».” Όλα αυτά τα παραγγέλθηκαν που δόθηκαν ήταν μια γιγαντιαία άσκηση πειθαρχείας του παγκόσμιου πληθυσμού με στόχο την τελική υπόταξή του...”Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
Ή πειθαρχία αρχίζει πρώτα πρώτα με την κατανομή των ατόμων στόν χώρο.(π.χ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, κοινωνική απόσταση, πλήθος ατόμων ανά τετραγωνικά επιφανείας κλπ.) Ή πειθαρχία απαιτεί πολλές φορές τήν περίφραξη, τόν
καθορισμό ενός χώρου διαφορετικού άπ’ όλους τούς άλλους, περιχαρακωμένου”.(lockdown, MENOYME ΣΠΙΤΙ)..’Αλλωστε σε πολλά διαγγέλματα ακούσαμε τον όρο ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΥΠΟΤΑΓΗ

*τ΄αποσπάσματα από τη Γέννηση της Φυλακής του Μ Φουκώ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ.

dimpenews.com