Αρχιραβίνος της Ουκρανίας: “Μας πυροβολούν με βαλλιστικούς πυραύλους και εμείς απαντάμε με Καμπαλιστικούς πυραύλους”!!!! Είμαστε στο σωστό στρατόπεδο στέλνουμε ….Καμπαλιστικούς πυραύλους κατά Ρωσίας!!

“Μας πυροβολούν με βαλλιστικούς πυραύλους και εμείς απαντάμε με Καμπαλιστικούς πυραύλους”, – ο Αρχιραβίνος της Ουκρανίας Moshe Reuven Azman. Με φόντο μια πελώρια Μενορά κάπου στην Ουκρανία. Είναι ο ίδιος που χάρισε μια μενορά προχθές στον Αρχηγό Στρατού Ουκρανίας κι εκείνος την ύψωσε ως ” εν τούτω Νίκα” να κατατροπώσει τους εχθρούς τους Ορθόδοξους Ρώσους. Γι αυτή την π.Χ Καμπαλιστική Ουκρανία κόπτεται το Πατριαρχείο και οι κατά τόπους συνεργάτες του γι αυτήν την Αποκρυφιστική Ουκρανία διακαώς αγωνίζεται το παγκόσμιο πολιτικό κατεστημένο……Είμαστε στο σωστό στρατόπεδο στέλνουμε Καμπαλιστικούς πυραύλους….

Η Καμπάλα είναι μια φιλοσοφική και εσωτερική παράδοση που πηγάζει από τον Ιουδαϊσμό, της οποίας ο απώτερος στόχος είναι να αποκτήσει πρόσβαση στη Γνώση (G) του σύμπαντος.
Σύμφωνα με τους Καμπαλιστές, η Καμπάλα περιέχει όλες τις κρυμμένες διδασκαλίες της Τορά: την προέλευση του κόσμου, την προφητεία, τη μετενσάρκωση ή ακόμα και το εύρος των ενεργειών μας σε ένα θεϊκό σχέδιο.

Η Καμπάλα είναι επομένως η ληφθείσα σοφία, η εγγενής θεολογία και κοσμολογία του Ιουδαϊσμού.

Ένα άλλο όνομα για την Καμπάλα – πολύ πιο αποκαλυπτικό – είναι “Torat ha-Sod”. Αυτός ο όρος συνήθως μεταφράζεται ως «η μυστική διδασκαλία». ή «η διδασκαλία του μυστικού» ακριβώς όπως και στον ελευθεροτεκτονισμό στόχος είναι η Γνώση η αποκάλυψη του μυστικού του κόσμου.Είναι η διδασκαλία ενός μυστικού. Τις περισσότερες φορές, η Καμπάλα μεταδιδόταν από έναν δάσκαλο σε έναν εκλεκτό και έμπιστο μαθητή, με τη μεγαλύτερη μυστικότητα. Αυτή η κλειστότητα και η μύηση παραπέμπει και πάλι στον Ελευθεροτεκτονισμό. Ερμητική γνώση. Όταν γράφτηκε, τα γραπτά ήταν σκόπιμα κρυπτικά και σκοτεινά, με τη μορφή γρίφων, παραβολών και ψιθυριστών νύξεων.Έπρεπε να περιοριστεί η μελέτη της Καμπάλα σε μερικά επιλεγμένα άτομα.

Στην εβραϊκή παράδοση, υπάρχουν τρεις τρόποι μελέτης της Καμπάλα προς πρόσβαση σε ένα υψηλότερο επίπεδο συνείδησης:

Ερμηνεύοντας τα κείμενα (Τορά και Ταλμούδ) και τα ιερά σύμβολα για να ανακαλυφθεί το νίσταρ, δηλαδή το «κρυμμένο» νόημα.

Με προφορική μετάδοση της παράδοσης από έναν καμπαλιστή δάσκαλο (δασκάλους έχουν κι οι στοές προς μεταβίβαση της μυστικής γνώσης)

Με άμεση αποκάλυψη, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την επίσκεψη αγγέλου ( του φωτός;; κρίσιμο το ερώτημα η διάκριση πνευμάτων έχει πολύ δουλειά εδώ) , προφήτη ( ισχύει το προηγούμενο) ή άλλη υπερφυσική εμπειρία.

Η προέλευση του εβραϊκού μυστικισμού
Η λέξη καμπάλα προέρχεται από το εβραϊκό קבלה Qabbala που σημαίνει «υποδοχή» και συχνά ερμηνεύεται ως «προγονική παράδοση».

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής προέλευση του εβραϊκού μυστικισμού. Αλλά σίγουρα ανάγεται στο επεισόδιο του Όρους Σινά.

Θεωρούν ότι ο Θεός μετέδωσε την προφορική παράδοση της Καμπάλα στον Μωυσή, μαζί με την Τορά (γραπτό και δημόσιο δίκαιο) ( απομαγνητοφώνηση κι αποκρυπτογράφηση ανέκδοτης συνομιλίας με το Θεό). Αυτή θα ήταν η ερμηνεία των άλλων ιερών κειμένων. Ο Μωυσής, αργότερα θα είχε φέρει αυτή τη γνώση μόνο σε 70 σοφούς. Και θα είχε μεταδοθεί προφορικά από γενιά σε γενιά, σε λίγους μόνο μυημένους.

Άλλοι μελετητές και ιστορικοί αποδίδουν την προέλευση της καμπαλιστικής επιστήμης στον προφήτη Ηλία…

Τα πρώτα κείμενα του εβραϊκού μυστικισμού.

Κείμενα που χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα
Το Sefer Yetsirah, «Βιβλίο της Δημιουργίας» είναι το πρώτο κείμενο πρόδρομο της Καμπάλα. Εμφανίστηκε μεταξύ 3ου και 4ου αιώνα και αποδίδεται στον προφήτη Αβραάμ. Αυτή η πραγματεία είναι η προέλευση της έννοιας των Σεφιρώτων, καθώς και της εβραϊκής αριθμολογίας.

Το Sefer Habahir, «Βιβλίο της Διαύγειας» γράφτηκε τον 12ο αιώνα μ.Χ., στο Λανγκεντόκ. Αυτό είναι το πρώτο έργο που παραπέμπει στις μεγάλες έννοιες της Καμπάλα. Το βιβλίο αναπτύσσει τη θεωρία των δέκα σεφιρότ, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τρεις ανώτερες δυνάμεις: η σκέψη, η σοφία και η ευφυΐα. Αυτά τα δέκα σεφιρότα δεν εμφανίζονται πλέον ως εξωτερικά του Θεού, αλλά ως βασικά συστατικά της Θείας Ουσίας και της Δημιουργίας. ( η ουσία του Θεού υπό ανάλυση στο σκάνερ, ο Θεός αντικειμενοποιείται στο εργαστήρι της ανθρώπινης διάνοιας )

Το Sefer Ha Zoar, που ονομάζεται επίσης Book of Splendor και Zohar, θεωρείται το βιβλίο αναφοράς της Καμπάλα. Εμφανίζεται τον 13ο αιώνα στην Ισπανία και αποδίδεται στον Ραβίνο Shimon Bar Yohaï. Το Zohar είναι μια συλλογή σχολίων της Τορά, που προορίζονται να καθοδηγήσουν ανθρώπους που έχουν ήδη φτάσει σε υψηλό επίπεδο πνευματικότητας. Υπάρχει η έννοια της «τελικής επισκευής». Σύμφωνα με αυτή την έννοια, βιώνουμε διαφορετικές πνευματικές καταστάσεις καθώς η ψυχή μας προοδεύει. Στο τέλος της διαδικασίας, οι ψυχές επιτυγχάνουν μυστικιστική ένωση με τον Θεό, τον υψηλότερο βαθμό πνευματικής γνώσης. Ο Θεός της γνώσης μήπως είναι άλλος από το Θεό της Αλήθειας;; Mήπως η ”θέωση” εδώ γίνεται κατά το ”ὅτι ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί, γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν”.

Αναζητούν τη γνώση ενώ η ελληνική φιλοσοφία είχε ως αεί απορούμενο την αλήθεια. Η γνώση κι ως εξ ορισμού είναι η μερική αλήθεια. Ενώ η αλήθεια είναι ολιστική. Γνώση είναι η επιμέρους η πεπερασμένη αλήθεια ή το προσβάσιμο μέρος της εκείνο που μπορεί να καρπωθεί ο άνθρωπος εξού κι ο ”καρπός”..Η γνώση κατακτιέται η Αλήθεια αποκαλύπτεται. Τεράστια διαφορά. Στο χριστιανισμό η γνώση δεν είναι αυτοσκοπός ως αντικειμενικά πεπερασμένη αλλά η Αποκάλυψη της Αλήθειας και η ένωση με την Αυτοαλήθεια Χριστό. Στο χριστιανισμό όχι μόνο η γνώση είναι ξεπερασμένη αλλά ακόμη κι αυτή η φιλοσοφική αλήθεια είναι παρωχημένη. Αφού πλέον η Αλήθεια αυτοπροσφέρεται ως ύπαρξη είναι ο Χριστός η ζώσα Αλήθεια. Κάτι που κάνει το Ντοστογιέφσκι να επιλέξει: αν ήταν να επιλέξω μεταξύ της αλήθειας (και πολύ περισσότερο της γνώσης) και του Χριστού θα επέλεγα το Χριστό. ο Θεός δεν είναι ελιτίστας..

Είναι επίσης από τον 13ο αιώνα που οι στοχαστές αυτού του ρεύματος αποκαλούνται «καμπαλιστές».

Έννοιες της Καμπαλιστικής Φιλοσοφίας
..

Γεμάτρια
Το εβραϊκό αλφάβητο έχει 22 γράμματα, είναι αραμαϊκό. Αυτές οι επιστολές μεταδόθηκαν στον Μωυσή στο όρος Σινά και είναι η προέλευση της Τορά. Το καθένα αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο, ένα όνομα που έχει μια σημασία και μια ιδιαίτερη δύναμη καθώς και έναν αριθμό.

Η Gematria είναι μια μορφή αριθμολογίας, στην οποία η αριθμητική αξία των γραμμάτων και των προτάσεων συνδέεται με σκοπό την αποκωδικοποίηση και την ερμηνεία ιερών κειμένων.

Το Δέντρο του Σεφιρώθ
Το δέντρο των Σεφιρότ ή «το δέντρο της ζωής» βασίζεται στην ιδέα ότι το σύμπαν αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα πραγματικότητας (φυσικό, πνευματικό, ψυχικό) καθώς και από δυνάμεις που τα συνδέουν. Έτσι, το δέντρο της ζωής είναι ένα μονοπάτι προς τη γνώση του σύμπαντος, του Θεού και του εαυτού. Η προέλευση του δέντρου είναι άγνωστη αλλά οι πρώτες αναπαραστάσεις του χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα. ( μια εμμονή στο απαγορευμένο δέντρο της ζωής στο βιβλικό δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού)

Το διάγραμμα Tree of Life αποτελείται από:

4 κόσμοι,

10 Σεφιρότ (δημιουργικές δυνάμεις),

3 πέπλα ύπαρξης,

3 πυλώνες

22 μονοπάτια.

Διάγραμμα του δέντρου Sephiroth
Στο διάγραμμα του δέντρου της ζωής, υπάρχει μια έννοια της ροής, της κατεύθυνσης ή της ροής της ενέργειας.

Το δέντρο του Sephirot μπορεί να διαβαστεί και στις δύο κατευθύνσεις….( θα έλεγε κανείς ότι αντικαθιστά το σύμβολο του σταυρού. Το αντιπαραθέτουν καθώς ο σταυρός στην κατακόρυφη κεραία του ανατιπροσωπεύει την πνευματική διάσταση και στην οριζόντια την κοινωνική)

Το δέντρο του Sephirot μπορεί να διαβαστεί και στις δύο κατευθύνσεις:

προς την καθοδική κατεύθυνση, που αντιπροσωπεύει το μονοπάτι της δημιουργίας του σύμπαντος από τον Παντοδύναμο.

προς την ανοδική κατεύθυνση, που αντιπροσωπεύει την πορεία του ανθρώπου προς τη φώτιση.

72 Άγγελοι της Καμπάλα
Καθένας από τους 72 αγγέλους της Καμπάλα έχει ένα εβραϊκό όνομα και στον καθένα ανατίθεται ένας ρόλος και μια ενέργεια με την οποία μπορεί να συνδεθεί κάθε άνθρωπος για πνευματική ανύψωση. ( Αγγελολογία, υπάρχουν άγγελοι και ..άγγελοι)

Σύμφωνα με την καμπαλιστική φιλοσοφία, 3 άγγελοι θα μας αναθέτουν τη στιγμή της γέννησής μας. Ένας άγγελος για κάθε κατηγορία: Guardian Angel, Angel of the Heart και Angel of the Spirit.

Σημασία έχει ότι είμαστε στο σωστό στρατόπεδο στέλνουμε Καμπαλιστικούς πυραύλους….

με πνευματική ολιγαρχία και αριστοκρατία πνεύματος και μια κάστα μυημένων που μας καθοδηγούν ως οι Απόλυτοι Γνώστες..Αυτή η αντίληψη μεταφερόμενη στην πολιτική γεννά πολιτικά κλαμπ, λόμπι π.χ G7, Davos κλπ όπου οι ”θεογνώστες”, οι ειδήμονες κλείνουν το λαό απ΄έξω κι αποφασίζουν γι αυτόν χωρίς αυτόν...

Kι ο Ορθόδοξος αντίλογος ..

Το βιβλίο της Lobanova A.Z. – «Η Καμπάλα είναι μια συνωμοσία εναντίον του Θεού» από την εισαγωγή..
Στην εποχή μας, στην εποχή της ελευθερίας της σκέψης και της διαθεσιμότητας οποιασδήποτε πληροφορίας, διάφορες διδασκαλίες έχουν καταλάβει το μυαλό των ανθρώπων, οι οποίες διαστρεβλώνουν όχι μόνο τη βιβλική ιστορία, αλλά και το νόημα της Ορθόδοξης πίστης, ακόμη και καταργούν την κατανόηση της βιβλικής Δημιουργίας του κόσμου από το Θεό. Έτσι,μια από αυτές τις πιο δημοφιλείς είναι η Καμπάλα.
Ο Θεός είναι αριθμοί και σύμβολα…Είναι δυνατόν; Είναι δυνατή μια αλληγορία της Αλήθειας; Τι κρύβεται πίσω από τις διδασκαλίες της Καμπάλα και ποιοι είναι οι καρποί της;

dimpenews.com